Föreningen Swedish Skateboarding Hall of Fame (SSHOF) är en ideell förening vars syfte är att samla och sprida kunskap om svensk skateboardhistoria och kultur. Föreningen är initiativtagare till och ansvarar för den svenska Skateboarding Hall of Fame.

Utan att kritisera den så kallat ”internationella" Skateboarding Hall of Fame som i år hölls för tionde gången i USA, eller någon av dess mottagare, så kan det lätt konstateras att ingen av deras mottagare hittills kommer från något annat land än USA. Det finns som bekant gott om värdiga mottagare från andra länder också, däribland från Sverige, och det är därför hög tid att vi inrättar en egen Hall of Fame som hyllar våra inhemska hjältar. SSHOF får ges postumt men det är naturligtvis angeläget att om möjligt hylla enskilda medan de ännu är i livet.

Föreningen avser med detta att sjösätta en Svensk Skateboarding Hall Of Fame som inte är färdig utan som förutsätter deltagande och engagemang för att utvecklas. Årets mottagare har utsetts mot bakgrund av kvällens tema och det är styrelsens förhoppning att alla med intresse i svensk skateboard och dess historia deltar i arrangemanget liksom blir medlemmar i föreningen.HEM - SSHOF - NYA MEDLEMMAR - FÖRKÖP - FAQ